Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2017

calaverite
"Mężczyzna, który jest Ci przeznaczony przyjdzie do Ciebie bez żadnej magii. Przyjdzie i zostanie, choćbyś próbowała go zniechęcić. Zaś taki, którego musisz siłą przywoływać, z pewnością nie jest tym Twoim. Przyzywanie go nie przyniesie więc szczęścia, tylko ból." - Magdalena Kozak
Reposted fromolvide olvide viamidnightlover midnightlover
calaverite
2108 dfd7 390
Reposted fromcelestialstari celestialstari viajudysza judysza
calaverite
7610 153b 390
Reposted fromSsomething Ssomething viaszpaqus szpaqus
calaverite
Fajna rzecz, znaleźć się w nieznanym nam mieście! To jest właśnie ten czas i to miejsce, w którym można zakładać, że wszyscy goście, których spotykamy, są dobrzy i mili. To jest chwila marzeń. I dlatego też należy skorzystać z tego, że jest to sen, aby przysiąść sobie chwilę w miejskim parku.
— Louis-Ferdinand Celine, "Podróż do kresu nocy"
Reposted fromelloko elloko viabigevilgrin00 bigevilgrin00
calaverite
6619 95fe 390
26.
Reposted fromrozpierdolwglowie rozpierdolwglowie viahumane humane
9982 f7b4 390

scifiseries:

To the Stars! Soviet space art, 1963

Reposted frompremalc premalc viafelicka felicka
3758 a195 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover

August 10 2017

calaverite
2173 65ae 390
Reposted fromtfu tfu viaLuukka Luukka
calaverite
5534 f136 390
Reposted fromtichga tichga viastraycat straycat
9594 ee41 390
Reposted frommymommademedoit mymommademedoit viawonko21 wonko21
calaverite
5204 8e92
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaalexfreak50 alexfreak50
calaverite
To, że kogoś potrzebujemy, zaczyna nas niszczyć. 
— Tess Gerritsen
Reposted fromloverdose loverdose viakaskowata kaskowata
calaverite
9156 40e1 390
Reposted fromGrossmagik Grossmagik viatishka tishka
calaverite
6197 e379 390
Reposted fromsosna sosna viabugie bugie
calaverite
5153 4aad 390
waiting
Reposted fromcats cats viawonko21 wonko21
calaverite
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viapoppyseed poppyseed

August 09 2017

calaverite
4940 1b8e 390
Reposted fromjanka89 janka89 viahumane humane
calaverite
Reposted frommuladhara muladhara viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl