Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2018

calaverite
Przekrój, 1963, nr 939/940 (14 IV) Małopolska Biblioteka Cyfrowa
Reposted fromrufusthedog rufusthedog viaZircon Zircon
calaverite
9870 1f95 390
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaZircon Zircon

August 02 2018

calaverite
2365 99cb 390
Reposted fromslodziak slodziak viablacktoblack blacktoblack
calaverite
Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
— znalezione
calaverite
4893 bfda 390
Reposted fromnazarena nazarena viaRastaPrincess RastaPrincess
calaverite

July 31 2018

calaverite
1253 4b99 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viaAmericanlover Americanlover

July 30 2018

calaverite
calaverite
7521 45d2 390
Reposted fromolalaa olalaa viabanka banka
calaverite

July 29 2018

calaverite
calaverite
Im wrażliwszy człowiek, tym trudniej mu zbliżyć się z podobnym sobie. Potrzeba wielu dziesiątków, setek sprzyjających okoliczności. Każde kolejne odkrycie czegoś wspólnego zbliża zaledwie o mały krok/ A wystarczy jedno nieporozumienie, by wszystko przepadło.
— Aleksander Sołżenicyn "Oddział chorych na raka"

July 28 2018

calaverite
0603 bbb4 390
calaverite

4gifs:

Brutal cat fight. [video]

Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialte lte
8374 9660 390

ciptochat:

wow hold on let me get this

calaverite
Wydawałam pieniądze. Zmieniłam diametralnie fryzurę. Oddałam trochę ubrań i zmieniłam styl. Byłam silna. Byłam cierpliwa. Piłam alkohol jeśli miałam na to ochotę, ale nie w każdy weekend. Kupowałam ulubiony batonik za każdym razem, gdy oglądałam odcinek ulubionego serialu. Brałam długie gorące prysznice. Wstawałam wcześnie. Zaczęłam biegać. Pisałam. Znalazłam przyjaciół, którzy mnie słuchali i nie przerywali dopóki nie doszłam do jakichś wniosków. Uczyłam się. Czytałam. Sprawiłam, że mój Instagram jest całkiem fajny. Pisałam jeszcze więcej. Zrobiłam kolejny tatuaż. Kupiłam ulubiony żel pod prysznic i brałam jeszcze więcej kąpieli. Polubiłam swoje ciało. Depilowałam się przede wszystkim dla siebie. Opisywałam konkretne dni w dzienniku. Całe. Konkretne. Dni. Szczegółowo. Płakałam. Tęskniłam za domem. Nauczyłam się ciszy. Nauczyłam się być sama. Piłam dużo kawy. Zaczęłam cieszyć się świętami. Czułam się mądra. Spędzałam kilka weekendów sama. Robiłam sporo selfie. Jadłam czekoladę podczas oglądania jakichś głupot w TV. Medytowałam. Rozciągałam się. Tańczyłam, gdy nikt nie widział. Kupowałam kawy absolutnie niewarte swojej ceny. Nauczyłam się być sama ze sobą.
— Co zrobiłam, że przetrwałam?
calaverite
9501 3683 390
fluffy
Reposted fromindivisualist indivisualist viaKat0r Kat0r
7842 2df9 390
Reposted fromlouse louse viabetterthanlies betterthanlies

July 27 2018

calaverite
5330 1058 390
Reposted frommarceline777 marceline777 viaedhell edhell
calaverite
Jesteśmy zdystansowani, nieczytelni w relacjach, bo wydaje się nam, że wtedy trudniej będzie nas skrzywdzić. Ze strachu rezygnujemy z szansy na zbudowanie czegoś prawdziwego z drugim człowiekiem. Warto z tego wyjść. Zaryzykować chociaż raz.
— Ireneusz Czop w rozmowie z Moniką Sobień w magazynie "WeMen"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl