Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 08 2019

calaverite
8960 21ed 390
Reposted fromnyaako nyaako viairmelin irmelin
calaverite
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
calaverite
0659 93a5 390
Reposted fromniemamzdrowia niemamzdrowia viaedhell edhell
calaverite
1594 29bc 390
Reposted fromlaters laters viawszystkodupa wszystkodupa

November 29 2019

calaverite
4599 1559 390
calaverite
9584 6c0c 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
calaverite
1098 a401 390
Reposted fromkarahippie karahippie viabigevilgrin00 bigevilgrin00
calaverite

Bo tak naprawdę wcale nie chodzi o to ile tygodni, miesięcy, lat tworzysz z kimś związek. nieważne, czy był starszy czy młodszy. Nie liczy się sposób zawiązania relacji.. to wszystko kompletnie nie ma znaczenia. Możesz zakończyć kilkuletni związek z hukiem i zapomnieć o tym w miesiąc, ale możesz także rozpamiętywać przelotną znajomość przez następną dekadę. W życiu liczą się emocje związane z daną osobą - możesz spędzić całe życie z kimś, przy kim będzie kiepsko ale stabilnie, a nie zmrużysz oka przez kilkanaście tygodni z powodu kogoś, przy kim poczujesz choć przez chwilę dom i bezpieczeństwo. I nie ma znaczenia czy tego chcesz, czy nie. to po prostu się dzieje, samo z siebie żyje swoim rytmem. Finalnie albo budzisz się z poczuciem ulgi albo poczuciem kompletnej dezorientacji. nie ma reguły, który facet skruszy Cię na drobny pył. Nie Ty o tym decydujesz.

Tę decyzję podejmuje za Ciebie Twoje serce.

calaverite
8294 ea07 390
Reposted fromowca owca viairmelin irmelin
calaverite
8394 c7c8 390
Reposted fromnyaako nyaako viairmelin irmelin

November 19 2019

calaverite
Reposted fromantichris antichris viairmelin irmelin
calaverite
calaverite
7495 de39 390
Reposted fromupinthesky upinthesky viabigevilgrin00 bigevilgrin00
calaverite
(...) Nie ma Nie ma kurwa czegoś takiego jak odpoczynek.  Relacja to nie gra komputerowa,  którą możesz sobie zapisać, pójść robić coś innego i po kilku dniach wczytać bez żadnych zmian (...) Może Ty dziś nie masz ochoty na spotkanie,  ale nie możesz zapomnieć,  że ten drugi ktoś nie wytrzymuje bez Ciebie i dla niego spotkanie jest na wagę złota (...) Drugi człowiek to nie zabawka. To najbardziej wrażliwa istota, która potrzebuje i generuje uczucia.  W której tkwią emocje.
— Jakub Czarodziej

November 18 2019

calaverite
4764 466f 390
Reposted fromtotal1ty total1ty viatoxicsoul toxicsoul
calaverite
calaverite
2884 1293 390
Kraków
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viairmelin irmelin
calaverite
1424 6ec7 390
Reposted fromyikes yikes viawszystkodupa wszystkodupa
calaverite
7410 6681 390

The Perks of Being a Wallflower (2012)

Reposted fromfantom fantom viawszystkodupa wszystkodupa
calaverite
7806 4fbe 390
Reposted fromregcord regcord viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl