Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2017

calaverite
Nie wiedziałem, że potrafisz tak kochać. Strasznie długo byłaś sama, co?
— Marek Hłasko, "Port pragnień"
calaverite
Na początku będzie bolało. Będzie Cię parzyć. Będą koszmary. Będzie tęsknota. Będzie złość. Będą łzy. Pozwól sobie na to. Zadbaj o siebie. Nie ponaglaj. Nie poganiaj czasu. Obiecuję, że któregoś dnia otworzysz oczy i uświadomisz sobie, że zasługujesz na więcej. Uzmysłowisz sobie, że to nie miłość. Przestaniesz go idealizować. Postawisz na siebie. Przypomnisz sobie jakie masz marzenia. Dasz sobie szansę na życie. I on nagle zniknie. Może nie od razu, może nie tego samego dnia, ale będzie się zacierał. Będzie wygasał. I stanie się cud. Odzyskasz miłość do samej siebie.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viamayamar mayamar

July 08 2017

calaverite
calaverite
8361 9317 390
Reposted fromretaliate retaliate viabigevilgrin00 bigevilgrin00
calaverite
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
calaverite

July 05 2017

calaverite
Reposted fromgruetze gruetze viairmelin irmelin

July 02 2017

calaverite
Kiedy człowiek dorasta traci też przyjaciół - jeśli ma szczęście to tylko tych niewłaściwych, którzy może nie są tak dobrzy, jak się o nich kiedyś myślało. Jeśli masz szczęście, to uda się utrzymać tych, którzy są prawdziwymi przyjaciółmi, tych, którzy zawsze przy tobie trwali. Nawet jeśli tobie się wydawało, że nie trwają. Bo tacy przyjaciele są cenniejsi od wszelkich diademów świata.
— Meg Cabot
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamayamar mayamar
0095 219f 390
Reposted fromkostuchna kostuchna viabigevilgrin00 bigevilgrin00
calaverite
Na kogoś czeka dworzec, na kogoś czekają w domu. Na nią nikt nie czeka, nie chce jej ciała. Lepiej by nic nie mówiła, lepiej by była niema.
— Земфира - Созрела

July 01 2017

calaverite
7857 dd76 390
Reposted fromjethra jethra viacherrycokee cherrycokee
calaverite
calaverite
0593 bf85 390
Reposted fromviolethill violethill viajoannna joannna
calaverite
Reposted frommayamar mayamar viacherrycokee cherrycokee
6373 6bd3 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaMyBlackWings MyBlackWings
calaverite
0337 f5c4 390
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viairmelin irmelin

June 30 2017

calaverite
1464 bdf3 390
Reposted frommessclew messclew viairmelin irmelin
7303 1038 390

papertownsy:

After all this time?

calaverite
calaverite
Bywa, że trzeba (...) każdego poranka przekonywać się do sensowności rzeczy najprostszych, zaraz po przebudzeniu, samotnie w łóżku o wiele za dużym mówić do siebie jak pielęgniarka do niedołężnego pacjenta: "A teraz wstaniemy, otworzymy okna, wywietrzymy mieszkanko, umyjemy się"; Róża się boi, bo z czasem może dojść do tego, że przestraszona nagłym bezdechem będzie musiała sobie po kilka razy dziennie przypominać: "Oj, musimy oddychać, jeśli przestaniemy oddychać, to już nie pożyjemy, a przecież chcemy sobie jeszcze trochę pożyć, mimo wszystko, prawda?

 
     
— W. Kuczok, Senność
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viamayamar mayamar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl