Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2019

calaverite
9005 7fa5 390
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin
calaverite

M. Białoszewski - ! O !


przypuszczałem: kiedyś ci się znudzę
ale        jeszcze jeszcze
czekam        przychodzisz
no to jeszcze
czekam
                       nie przychodzisz
ano to już
[nie przypuszczałem]
Reposted fromriddl3m riddl3m viairmelin irmelin
calaverite
Chcę, żebyś była dzielna. Nie wolno ci się niczego bać (...) Świat pełen jest miłości, a wiosna dociera wszędzie.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka viaalexandrious alexandrious
calaverite
Zapamiętaj sobie, że jeśli on nie pisze i nie chce się spotykać to mu kurwa nie zależy. Jeśli komuś na Tobie zależy będzie się starał, będzie zabiegał, będzie chciał Cię jak najczęściej widzieć. Więc jeśli nie zabiega, nie stara się, nie pyta co u Ciebie i jak się dzisiaj czujesz to mu KURWA nie zależy. Im szybciej to zrozumiesz tym mniej będzie bolało.
— A chyba chcesz żeby mniej bolało, prawda?
Reposted fromalexandrious alexandrious

February 17 2019

calaverite
7980 cc09 390
Reposted fromNekoii Nekoii viaAmericanlover Americanlover
calaverite
1989 6195 390
Reposted frompisces pisces viairmelin irmelin

February 15 2019

calaverite
2787 127a 390
Reposted frompiehus piehus viaBalladyna Balladyna
calaverite
9144 0db6 390
Reposted fromniedopowiedzenia niedopowiedzenia viairmelin irmelin
calaverite

Jeśli brak ci wewnętrznej siły, poszukaj kogoś, kto uwierzy w ciebie. To cię wzmocni.
— Boris Cyrulnik
Reposted fromm-jak-magia m-jak-magia viairmelin irmelin

February 14 2019

calaverite
0032 fb7e 390
Reposted fromsweet18 sweet18 viabigevilgrin00 bigevilgrin00
calaverite
Zauważyłeś, jak trudno jest przerwać ciszę? Jak ciężko jest przełamać milczenie? O wiele łatwiej było do tego doprowadzić, prawda? Wiesz, to wszystko zaczyna się od jednej godziny, później mija doba i myślisz sobie - to nic, za kilka dni będzie jak przedtem. Kiedy pierwszy tydzień ciszy dobiega końca, masz jeszcze jakąś nadzieję. Później leci już z górki, tydzień za tygodniem, miesiąc za miesiącem i któregoś dnia wstajesz rano i zastanawiasz się, do czego to wszystko doprowadziło, bo chyba nie tego chciałeś? Nie na to liczyłeś? Mijają miesiące i czekasz, kiedy to się skończy. Nie rozumiesz, że z każdym kolejnym dniem jest coraz trudniej. Aż któregoś dnia dostrzeżesz, że oto mijają już lata i chyba jest trochę za późno na jakikolwiek krok.
http://moblo.pl/profile/yezoo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabigevilgrin00 bigevilgrin00
calaverite
Rozbierałem Cię myślami setki razy, więc nie musisz się wstydzić.  
Reposted fromlovvie lovvie viabigevilgrin00 bigevilgrin00
calaverite
7184 5078 390
Reposted fromTriforce Triforce viaAmericanlover Americanlover
calaverite
7675 49a3 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viabigevilgrin00 bigevilgrin00
calaverite
Miłość nie wybiera i przychodzi niespodziewanie. Możemy widzieć tysiące potencjalnych partnerów i żaden nas nie zainteresuje, ale to jedno spojrzenie, rzucone na właściwą osobę, może przesądzić o reszcie naszego życia.
http://seeik.pl/
Reposted fromSEEiK SEEiK
calaverite
Żadna kobieta nie zapomni swoich marzeń o tym, kogo chciała mieć.
— Hłasko
Reposted fromsafeway safeway viairmelin irmelin
calaverite
2173 0f0d 390
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viairmelin irmelin
calaverite
Jak się człowiek przyzwyczai, że nie dostaje tego, czego pragnie, to stopniowo sam nie wie już, czego naprawdę chce.
— Haruki Murakami
Reposted frominto-black into-black viairmelin irmelin
calaverite
6283 fdcf 390
calaverite
Mnie o uczuciach trzeba zapewniać, utwierdzać, dowartościowywać. Bo ja wątpię, nie wierzę, uciekam. Taką niepewną osobą jestem.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl