Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2018

calaverite
8019 8a39 390
Reposted fromseaweed seaweed

June 20 2018

calaverite
0410 e3a3 390

June 19 2018

calaverite
9171 7c49 390
Reposted frompiehus piehus viaAmericanlover Americanlover
calaverite
Płakaliśmy. Płakaliśmy wszyscy; miałem wtedy dwadzieścia lat i płakałem także, choć nie za dobrze wiedziałem dlaczego. 
Bo dziś wiem już, że często najbardziej kochamy tych ludzi, te sprawy i te rzeczy, od których bieg życia każe nam odchodzić - nieraz na zawsze. 
— Marek Hłasko; Robotnicy
Reposted fromnewnightmare newnightmare viaxannabelle xannabelle

June 13 2018

calaverite
7376 6fe3 390
Reposted fromrol rol viairmelin irmelin
calaverite
4891 b5d2 390
Reposted fromantichris antichris viaedhell edhell

June 09 2018

calaverite
7572 12cb 390
Reposted fromtfu tfu viamayamar mayamar

June 08 2018

calaverite
To właśnie robią ludzie w tym chaotycznym świecie(…): odchodzą, kiedy chcą. Znikają, wracają, potem znowu znikają. A ty zostajesz z tym sam i musisz się jakoś pozbierać.
— Lauren Oliver
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamayamar mayamar
calaverite
8190 df7b 390
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaedhell edhell

June 05 2018

calaverite
Nie mów mi: "będzie dobrze", kiedy ja wiem, że nie będzie. Jak ja nie lubię, kiedy jestem w rozsypce, mój świat się rozpierdziela na drobne kawałeczki, a ktoś wyskakuje, że będzie dobrze. Fakt, kiedyś na pewno będzie, ale nie teraz. Teraz to ja mam ochotę poużalać się nad sobą, poprzeklinać, mam ochotę rzucić talerzem o ścianę. I krzyczeć, że mi źle. I pozwól mi na to, nie wyskakuj z farmazonami, że za chwilę mi ulży. Bo nie ulży. Bo potrzebuję czasu, bo muszę się wybeczeć, wyżalić, muszę w sobie przerobić ból. A potem się podniosę. (...) Bo jak to mówią, są takie dni, że kurwa mać to za mało.
— Gabriela Gargaś - "Minione chwile"
calaverite
1418 19e7 390
Reposted fromnyaako nyaako viabigevilgrin00 bigevilgrin00
calaverite
Nie bez powodu się mówi, że dzisiaj jednym z najszczerszych komplementów jest niewyjmowanie komórki z kieszeni podczas spotkania.
— Michael Nast
calaverite
znajdźmy się już wreszcie
— 11:57
calaverite
2739 6038 390
Reposted fromNeonPurplelight NeonPurplelight viaedhell edhell
calaverite
3385 783b 390
Reposted fromantichris antichris viaedhell edhell
calaverite
2406 a40a 390
calaverite
2641 2463 390
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viairmelin irmelin

June 03 2018

2678 ec5f 390
calaverite
Kocham zwykłych, prostych ludzi. Prostych w relacjach, prostych we wszystkim, którzy nie boją się głupio wyglądać, nie boją się palnąć jakiejś bzdury. W towarzystwie takich ludzi, możesz się otworzyć, ponieważ podświadomie wiesz, że nie masz przed kim się popisywać. Bo tu sami swoi. Kiedyś zrozumiemy, że zewnętrzny blask jest niczym w porównaniu do wewnętrznego piękna. Ponieważ, to co jest ładne na zewnątrz, pozostaje ładne do pierwszego deszczu. A to co jest w środku, płonie zawsze. Nawet, jeśli tlą się tylko malutkie okruszki. Wystarczy lekki podmuch, żeby wzniecić żar. Kiedyś zrozumiemy, że dobroć, delikatność, czułość i troska, to przejaw wewnętrznej siły, a nie słabości.. Kiedyś na pewno zrozumiemy...
— znalezione.
calaverite
0329 5d2c 390
Jeden z najsmutniejszych gifów świata
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl