Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2017

5969 e13f 390
Reposted fromursulaundressed ursulaundressed viamayamar mayamar
9735 e8e5 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover

September 16 2017

calaverite
Najgorzej, gdy mam za dużo czasu. Wtedy na nic go nie mam.
7110 098c 390
Reposted fromdziecko dziecko viairmelin irmelin
calaverite
0044 db4a 390
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona viamayamar mayamar
calaverite
Kiedy ktoś ci mówi, że nie chce już od ciebie niczego, to znaczy, że wcześniej chciał wszystkiego.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viamayamar mayamar
3536 c8bc 390
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
calaverite
2792 eaae 390
the thinker
Reposted fromcats cats viairmelin irmelin
calaverite
0575 19d8 390
Reposted fromtwarogpoltlusty twarogpoltlusty viairmelin irmelin

September 10 2017

calaverite
5220 e342 390
Reposted fromWascon Wascon viamayamar mayamar
calaverite
Reposted frombluuu bluuu viamayamar mayamar
calaverite
calaverite
Chyba na tym właśnie polega dorosłość: na zobaczeniu, jak mało się wie i w jak wielu sprawach nie miało się racji.
Reposted from2708 2708 viabigevilgrin00 bigevilgrin00
1025 8fca 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover
calaverite
7207 ce52 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viamayamar mayamar

September 02 2017

calaverite
9639 64d3 390
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viairmelin irmelin
calaverite
9633 1be1 390
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viairmelin irmelin
calaverite
Nie wiesz jak się czuję. Wcale nie jestem dzielna. Ale jakoś muszę sobie radzić, nie mam wyboru.
— Lisa Jane Smith
9776 3261 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl