Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2019

calaverite
8675 1139 390
Reposted fromzciach zciach viazielonykot zielonykot
calaverite

„Spotkanie dwóch osób jest jak spotkanie się dwóch substancji chemicznych: jeśli zachodzi reakcja, to obie się zmieniają.”

— Carl Jung
Reposted frommercurygirl mercurygirl viaalexandrious alexandrious

October 13 2019

calaverite
i znowu patrzę jak innym spełniają się moje marzenia... bo przecież nie mogę Cię mieć
— boże, ale wpadłam
calaverite
4782 ab99 390
Reposted fromamphetamine amphetamine viafelicka felicka

October 12 2019

7582 e0c9 390
Reposted fromjustadream justadream viaAmericanlover Americanlover

October 10 2019

calaverite
6704 c1a4 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaedhell edhell

October 09 2019

calaverite
Samotność sprawia, że stajemy się bardziej surowi dla siebie samych a łagodniejsi dla innych: i jedno, i drugie czyni nasz charakter lepszym.
— F. Nietzsche
Reposted fromvaporous vaporous viabigevilgrin00 bigevilgrin00
calaverite
Lasy są jak ludzie (...) i aby je poznać, należy z nimi przebywać. Z przypadkowych spacerów, gdy trzymamy się dobrze udeptanych ścieżek, nie narodzi się nigdy bliskość. Jeśli chcemy się zaprzyjaźnić z lasem, należy mu składać częste i pełne szacunku wizyty o różnych porach; o poranku, w południe i wieczorem, wiosną, latem, jesienią i zimą. W innym razie nie poznamy go, jak należy, a wszystkie próby udawania nie zrobią na nim wrażenia. Las ma swoje sposoby trzymania obcych na dystans i zamyka serce przed zwykłymi spacerowiczami. Nie ma sensu szukać więzi z lasem z innych pobudek, niż szczera miłość. Las to rozpozna i skryje przed nami wszystkie sekrety. Lecz jeśli okażemy mu uczucie, będzie życzliwy i obdarzy takimi skarbami piękna i radości, jakich nie da się kupić ani sprzedać na żadnym targowisku.
— Lucy Maud Montgomery, "Błękitny zamek"
Reposted fromcudoku cudoku viabigevilgrin00 bigevilgrin00

October 06 2019

calaverite
2684 3ccf 390
Reposted fromyannim yannim viabigevilgrin00 bigevilgrin00
calaverite
Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś się dla miłości, że zdarłeś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - i trzeba Ci zazdrościć. – Sławomir Mrożek
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaMagnolia11 Magnolia11

October 05 2019

0565 9b23 390
Reposted fromfreakish freakish viawszystkodupa wszystkodupa
calaverite
Reposted fromshakeme shakeme viawszystkodupa wszystkodupa
calaverite
8902 55a1 390
Reposted fromstationC stationC viairmelin irmelin

October 03 2019

calaverite

ruch jednostajnie popierdolony.

kiedy spotkasz kogoś z kim Twój czas płynie szybko. nie jesteś w stanie oderwać się od rozmowy. nie wstydź się o tym mówić. o uczuciach, o wszystkim, co czujesz. nawet, jeśli znacie się krótko.  uczucia zawsze są prawdziwe. szczere. nie wymagają wyjaśnień. domagają się jednak, żeby były okazywane i czasem wysłowione. człowiek potrzebuje pewności. potrzebuje wiedzieć. hej, Ty, Ciebie wybrałem. zostań ze mną.
mów. okazuj. póki masz komu.
dbajcie o siebie.
calaverite
Gdy stajemy się zdrowsze i bardziej zrównoważone, automatycznie pociągamy zdrowszych i bardziej zrównoważonych mężczyzn. 
— Robin Norwood
Reposted fromagatiszka agatiszka viabigevilgrin00 bigevilgrin00
calaverite
Reposted fromshakeme shakeme viawszystkodupa wszystkodupa

October 02 2019

Stałem się śmiały, ponieważ nic absolutnie nie miałem do stracenia: ani honorów, ani zarobków, ani przyjaciół. Musiałem odszukać siebie i oprzeć się na sobie, ponieważ na nikim innym nie mogłem się oprzeć. Moja forma to moja samotność.
— Witold Gombrowicz,”Dzienniki”
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viapoppyseed poppyseed
calaverite
6465 df67 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
calaverite
4849 b05e 390
Paweł Sołtys - Nieradość
calaverite
4877 6606 390
Reposted frommrcake47 mrcake47 viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl