Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2017

calaverite
4859 a77d 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viachomiczek chomiczek
calaverite
7871 f1ec 390
calaverite
Once upon a time I was falling in love
But now I'm only falling apart
— Bonnie, niezwykła Bonnie.
Reposted fromhesiamela hesiamela viabigevilgrin00 bigevilgrin00

August 05 2017

calaverite
0953 4ea8 390
Reposted fromhagis hagis viahumane humane
calaverite
calaverite
Reposted fromFlau Flau viabigevilgrin00 bigevilgrin00
calaverite
1564 9d37 390
Reposted fromnyaako nyaako viabigevilgrin00 bigevilgrin00
calaverite
4609 18bd 390
Reposted fromjestemzero jestemzero viabigevilgrin00 bigevilgrin00
calaverite
To bardzo dziwna rzecz. Tak samo jak ty, ja też chciałbym całkiem zapomnieć o różnych rzeczach. Ale im bardziej staram się zapomnieć, tym więcej sobie przypominam.
Wiesz, jak to jest, że im bardziej człowiek chce zasnąć, tym bardziej czuje się rozbudzony. Tu jest tak samo. Sam nie bardzo wiem, dlaczego tak się dzieje. Przypominam sobie nawet rzeczy, których nie powinienem pamiętać. Moje wspomnienia są tak wyraźne, że wręcz się czasem niepokoję, czy starczy mi miejsca na zapamiętanie dalszego życia, skoro tak dobrze pamiętam przeszłość. To prawdziwy problem.
— Haruki Murakami "Zniknięcie słonia"
Reposted fromlobotomy lobotomy viabigevilgrin00 bigevilgrin00
calaverite
3870 91a1 390
calaverite
1579 1dc5 390
Reposted fromnyaako nyaako viabigevilgrin00 bigevilgrin00

August 03 2017

calaverite
0832 77df 390
Reposted fromscorpix scorpix viamyzone myzone

July 30 2017

calaverite
Reposted fromgruetze gruetze viaHogattaa Hogattaa
calaverite
4104 3cb9 390
Reposted fromitstoolate itstoolate viatrikk trikk
calaverite
calaverite
2864 f2ed 390
Reposted fromiloveyou iloveyou viapierdolony pierdolony

July 29 2017

calaverite
4506 0f03 390
Reposted fromthesarren thesarren viapoppyseed poppyseed
calaverite
0499 ca24 390
Reposted fromrichardth richardth viapoppyseed poppyseed

July 27 2017

calaverite
2957 1287 390
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viapoppyseed poppyseed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl