Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2017

calaverite
"Mężczyzna, który jest Ci przeznaczony przyjdzie do Ciebie bez żadnej magii. Przyjdzie i zostanie, choćbyś próbowała go zniechęcić. Zaś taki, którego musisz siłą przywoływać, z pewnością nie jest tym Twoim. Przyzywanie go nie przyniesie więc szczęścia, tylko ból." - Magdalena Kozak
Reposted fromolvide olvide viamidnightlover midnightlover
calaverite
2108 dfd7 390
Reposted fromcelestialstari celestialstari viajudysza judysza
calaverite
7610 153b 390
Reposted fromSsomething Ssomething viaszpaqus szpaqus
calaverite
Fajna rzecz, znaleźć się w nieznanym nam mieście! To jest właśnie ten czas i to miejsce, w którym można zakładać, że wszyscy goście, których spotykamy, są dobrzy i mili. To jest chwila marzeń. I dlatego też należy skorzystać z tego, że jest to sen, aby przysiąść sobie chwilę w miejskim parku.
— Louis-Ferdinand Celine, "Podróż do kresu nocy"
Reposted fromelloko elloko viabigevilgrin00 bigevilgrin00
calaverite
6619 95fe 390
26.
Reposted fromrozpierdolwglowie rozpierdolwglowie viahumane humane
9982 f7b4 390

scifiseries:

To the Stars! Soviet space art, 1963

Reposted frompremalc premalc viafelicka felicka
3758 a195 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover
calaverite
"Mężczyzna, który jest Ci przeznaczony przyjdzie do Ciebie bez żadnej magii. Przyjdzie i zostanie, choćbyś próbowała go zniechęcić. Zaś taki, którego musisz siłą przywoływać, z pewnością nie jest tym Twoim. Przyzywanie go nie przyniesie więc szczęścia, tylko ból." - Magdalena Kozak
Reposted fromolvide olvide viamidnightlover midnightlover
calaverite
2108 dfd7 390
Reposted fromcelestialstari celestialstari viajudysza judysza
calaverite
7610 153b 390
Reposted fromSsomething Ssomething viaszpaqus szpaqus
calaverite
Fajna rzecz, znaleźć się w nieznanym nam mieście! To jest właśnie ten czas i to miejsce, w którym można zakładać, że wszyscy goście, których spotykamy, są dobrzy i mili. To jest chwila marzeń. I dlatego też należy skorzystać z tego, że jest to sen, aby przysiąść sobie chwilę w miejskim parku.
— Louis-Ferdinand Celine, "Podróż do kresu nocy"
Reposted fromelloko elloko viabigevilgrin00 bigevilgrin00
calaverite
6619 95fe 390
26.
Reposted fromrozpierdolwglowie rozpierdolwglowie viahumane humane
9982 f7b4 390

scifiseries:

To the Stars! Soviet space art, 1963

Reposted frompremalc premalc viafelicka felicka
calaverite
2108 dfd7 390
Reposted fromcelestialstari celestialstari viajudysza judysza
calaverite
7610 153b 390
Reposted fromSsomething Ssomething viaszpaqus szpaqus
calaverite
Fajna rzecz, znaleźć się w nieznanym nam mieście! To jest właśnie ten czas i to miejsce, w którym można zakładać, że wszyscy goście, których spotykamy, są dobrzy i mili. To jest chwila marzeń. I dlatego też należy skorzystać z tego, że jest to sen, aby przysiąść sobie chwilę w miejskim parku.
— Louis-Ferdinand Celine, "Podróż do kresu nocy"
Reposted fromelloko elloko viabigevilgrin00 bigevilgrin00
calaverite
6619 95fe 390
26.
Reposted fromrozpierdolwglowie rozpierdolwglowie viahumane humane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl