Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2019

calaverite
Niewierność zaczyna się wtedy, gdy o czymś bardzo ważnym, intymnym w swoim życiu chcesz najpierw powiedzieć komuś innemu, a nie swojemu partnerowi lub partnerce. Można zdradzać w ogóle nie wychodząc z domu.
Reposted fromwyczes wyczes viairmelin irmelin
calaverite
Potrzebuje tego, żeby ktoś nie mógł się beze mnie obejść. Potrzebuję kogoś, kto zje cały mój wolny czas, moje ego, moją uwagę. Kogoś kto będzie ode mnie uzależniony. Obopólnego uzależnienia.
— Chuck Palahniuk “Udław się”
calaverite
Sądzę, że powinnaś dalej żyć tak, jak żyłaś, zanim się poznaliśmy. Czerpać radość ze swoich zajęć. Nie można uwiesić się na szyi drugiego człowieka i podporządkować całego swojego jestestwa jemu. Każdy jest odrębną jednostką, ma swoje nadzieje, plany, marzenia. Możemy kochać, ale nie powinniśmy zapominać, że każdy jest w stanie żyć bez drugiego. Co zrobisz, kiedy odejdę? Albo ty zdecydujesz się mnie opuścić? Gorzko zapłaczesz i powiesz: " Nie mam nic, bo miałam tylko jego?"
— Gabriela Gargaś
Reposted fromkonwalia konwalia viaalexandrious alexandrious

July 16 2019

calaverite
4081 1f28 390
Reposted fromministerium ministerium viawszystkodupa wszystkodupa
calaverite
9888 1603 390
Reposted fromHypothermia Hypothermia viawszystkodupa wszystkodupa
calaverite
3796 09b5 390
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viawszystkodupa wszystkodupa
calaverite
1912 7ed8 390
z wywiadu z J.Gajosem
"Co czytali sobie kiedy byli mali"
calaverite
To oszałamiający moment w przygodzie miłosnej, kiedy po raz pierwszy, w miejscu publicznym, w restauracji albo w teatrze, mężczyzna opuszcza dłoń i kładzie ją na dziewczęcym udzie, a ona umieszcza dłoń na dłoni mężczyzny i przyciska ją do siebie. Te dwa gesty mówią wszystko, co było do powiedzenia. Zgoda na wszystko. Wszystkie umowy są zawarte.
— Ian Fleming
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaalexandrious alexandrious

July 13 2019

calaverite
To jest strasznie trudny i smutny moment, gdy zdajesz sobie sprawę, że coraz częściej z rana myślisz o tym, żeby już było po wszystkim, bo nie masz siły i ochoty wstać, a co wieczór leżysz przerażona wizją kolejnego dnia. Nie wiem, kiedy to się stało, ale chyba znów coś przegrałam z życiem.
— Autor nieznany
calaverite
calaverite
6002 169b 390
Reposted fromWarzywna Warzywna viairmelin irmelin
calaverite
7744 2d5c 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
calaverite
4703 fd6c 390
Reposted frommonique92 monique92 viawszystkodupa wszystkodupa
4777 9d3d 390
calaverite
- Pamiętasz jeszcze coś z tamtych czasów?
- Wszystko.
- Mnie?
- Także.
- To dobrze - rzekła. - Chciałam, abyś o mnie pamiętał. Kobiecie jest to potrzebne.
— Hłasko
Reposted frombanshe banshe viaxannabelle xannabelle

July 09 2019

calaverite
2825 4a4c 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viairmelin irmelin
calaverite
2681 221b 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viairmelin irmelin
calaverite

Nasze miejsce jest tutaj, w nocy, bez nikogo.

— Żulczyk.

Reposted fromUndomiel Undomiel viairmelin irmelin
calaverite
2306 daaa 390
Jakub Zasada - Odmiany kawek (plakat)

July 06 2019

calaverite
9826 0c24 390
Reposted frombearded bearded viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl