Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 01 2019

calaverite
2143 6931 390
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaZircon Zircon

July 30 2019

calaverite
2321 6ae2 390
Reposted fromdailylife dailylife viabigevilgrin00 bigevilgrin00

July 28 2019

July 27 2019

calaverite
8728 f005 390
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaedhell edhell
calaverite
0802 7a2a 390
Reposted fromsmoke11 smoke11 viairmelin irmelin

July 26 2019

calaverite
5889 2079 390
Reposted fromHypothermia Hypothermia viairmelin irmelin
calaverite
7223 cf77 390
Reposted fromgubert gubert viairmelin irmelin

July 22 2019

calaverite
2673 2323 390
Reposted fromtichga tichga viabigevilgrin00 bigevilgrin00
calaverite

July 21 2019

8889 b7e9 390

positive-memes:

what matters most

Reposted fromerial erial viairmelin irmelin
calaverite
4087 0640 390
Reposted fromfrozetteniskogen frozetteniskogen viairmelin irmelin
calaverite
Ja się czuję bardzo bezpiecznie, jak jestem sam. Najwięcej. Bardzo mi jest dobrze ze sobą samemu. Ja od razu powiem temu, który mnie odkryje, żeby się na mnie nie gniewał, jak sobie będę odchodził trochę co jakiś czas.
— Edward Stachura "Opowiadania"
Reposted fromxalchemic xalchemic viairmelin irmelin
calaverite
Kocham Cię. Kocham Cię, chociaż to mnie zabija.
— .
Reposted fromsouvenirs souvenirs viairmelin irmelin
calaverite
9460 3492 390
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaZircon Zircon
calaverite
2392 f1b3 390
Reposted frompiehus piehus viabigevilgrin00 bigevilgrin00
3788 8fc0 390
Reposted fromzzuuoo zzuuoo viabigevilgrin00 bigevilgrin00
calaverite
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
— ohmarilyn.soup.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viabigevilgrin00 bigevilgrin00

July 19 2019

calaverite
Nagle mnie dopada.
Ochota na kakao, budyń i koc. Na smutne powieści i smutniejsze filmy. Na depresje i żale, te małe i duże.

Na wspomnienia o ludziach, dla których jest miejsce w moim życiu. Czekają na nich ciepłe fotele.
Puste.

Nagle mnie dopada.
Zimowy humor. W ciepły letni dzień.
Reposted fromtylkotobie tylkotobie viabigevilgrin00 bigevilgrin00

July 17 2019

calaverite
0938 decd 390
Reposted fromHypothermia Hypothermia viairmelin irmelin
calaverite
9498 8ac2 390
Reposted fromJustVicky JustVicky viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl