Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 25 2019

calaverite
7260 a7a2 390
"Miłość zaczyna się rozwijać dopiero wówczas, gdy kochamy tych, którzy nie mogą się nam na nic przydać. "
Erich Fromm
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
calaverite
0387 6a82 390
Reposted fromoll oll viastrangerthankindness strangerthankindness

August 18 2019

calaverite
Nie można się rozwijać, mając ciągle natrętne myśli które trzeba kontrolować. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viahormeza hormeza
calaverite
3297 91c2 390
Reposted frompouler pouler viaanecianow anecianow
calaverite
1283 bf39 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma vialukan lukan
calaverite
1669 5db4 390
Reposted fromnutt nutt viar3xio r3xio
calaverite
7311 6650 390
Reposted fromcocomove cocomove viacrazydunky crazydunky
calaverite
8984 703d 390
calaverite
calaverite
7238 ce23 390
calaverite
0036 a5ef 390
Reposted fromaletodelio aletodelio viazielono zielono
calaverite
9493 1bae 390
Reposted fromwyczes wyczes viairmelin irmelin

August 15 2019

calaverite
9814 5363 390
Reposted fromyikes yikes viakreska-groteska kreska-groteska
calaverite
0080 6735 390
Reposted frompsuj-a psuj-a viakreska-groteska kreska-groteska
calaverite
5481 2edf 390
calaverite
Pamiętasz ten moment, kiedy jako dziecko, w wieku koło siedmiu lat, malujesz obrazek i niebo to niebieski pasek u góry kartki? I wtedy przychodzi ten moment rozczarowania, kiedy nauczyciel mówi ci, że tak naprawdę niebo zajmuje cała wolną przestrzeń na rysunku. I to jest ta chwila, kiedy życie zaczyna być coraz bardziej skomplikowane i nieco nudniejsze, ponieważ zamalowywanie kartki na niebiesko jest raczej nużącym zajęciem.
— Alan Rickman Hard Talk Interview
Reposted fromcakala cakala viaxannabelle xannabelle
Reposted frommessedup messedup viabigevilgrin00 bigevilgrin00
calaverite
Sądzę, że powinniśmy czytać tylko ten rodzaj książek, które nas ranią i przeszywają (…) Potrzebujemy książek, które wpływają na nas jak katastrofa, które głęboko nas zasmucają, jak śmierć kogoś, kogo kochaliśmy bardziej niż siebie samych, jak wygnanie go do lasu z dala od kogokolwiek, jak samobójstwo. Książka musi być siekierą dla zamarzniętego morza wewnątrz nas.
— Kafka
calaverite
0624 8b24 390
Reposted fromteijakool teijakool viabigevilgrin00 bigevilgrin00
calaverite
Osoby, do których najtrudniej się zbliżyć, okazują się najbardziej warte tego, żeby je poznać.
— Tami Hoag
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabigevilgrin00 bigevilgrin00
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl