Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 03 2019

calaverite
3427 6ba6 390
Reposted fromDarkArtist DarkArtist viabigevilgrin00 bigevilgrin00
calaverite
2877 792d 390
Tatry
Reposted frombarszczowa barszczowa viafelicka felicka
calaverite
9903 e186 390
Reposted fromcontigo contigo viawszystkodupa wszystkodupa
calaverite
2182 24cf 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
calaverite
calaverite
4570 dae1 390
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin

August 31 2019

calaverite
calaverite

"Proś Boga o drobne stłuczki – od czasu do czasu – żeby nie doszło do katastrofy. 

Od czasu do czasu pomyłka: żebyś się kiedyś nie skompromitował. Od czasu do czasu potknięcie: żebyś kiedyś nie runął na ziemię. Od czasu do czasu wyśmianie: żebyś z siebie nie zrobił błazna. Od czasu do czasu niech cię ktoś nabierze, okłamie, oszuka, okradnie na drobną kwotę: żebyś wszystkiego kiedyś nie stracił. Od czasu do czasu musisz ponieść drobną porażkę, doznać niepowodzenia, ponieść niewielką klęskę. Od czasu do czasu musisz przekonać się o swojej nieumiejętności, słabości, niedoskonałości, niekompetencji, ograniczoności, niedoinformowaniu. Od czasu do czasu powinieneś oberwać mokrą kiścią w twarz, żebyś oprzytomniał. Żebyś nie zginął.

Bo się rozpędzasz. Bo idziesz coraz szybciej. Boś już prawie nad ziemią, w niebiosach. Bo już jesteś taki pewny siebie, zarozumiały, próżny, pyszny. Bo już ci się tak wszystko udaje. Bo już tak się nie mylisz.

Od czasu do czasu – stłuczka. Żeby nie było katastrofy."

— Ks. Mieczysław Maliński, Elementarz dla początkujących, zaawansowanych i dojrzałych
Reposted fromladygrey ladygrey viawszystkodupa wszystkodupa
calaverite
0255 cc63 390

August 29 2019

calaverite
4844 2ea7 390
Reposted fromfrozetteniskogen frozetteniskogen viafelicka felicka
calaverite
1214 d7cd 390
Reposted fromnonperfect nonperfect viaZircon Zircon
calaverite
6376 ce91 390
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaZircon Zircon
calaverite
6320 316a
Reposted fromfungi fungi viaZircon Zircon
calaverite
6228 6431 390
Reposted frommanxx manxx viaZircon Zircon
calaverite
Reposted fromapatia apatia viairmelin irmelin
calaverite
Uwielbiam gdy ktoś kończy swoje historie słowami: "wezmę Cie tam kiedyś".
Reposted fromwytlumaczmizycie wytlumaczmizycie viairmelin irmelin

August 28 2019

calaverite
5057 a383 390

August 27 2019

9009 1102 390
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno viairmelin irmelin
calaverite
5511 962b 390
Reposted fromjestemzero jestemzero viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl