Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2019

calaverite
  Nie można się spóźnić, gdy nikt nie czeka...
— Janusz Leon Wiśniewski - Bikini
Reposted fromIriss Iriss viadesperateee desperateee

September 12 2019

calaverite
9374 1024
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viairmelin irmelin
calaverite
6601 68bd
calaverite
4230 f847 390
calaverite
5552 97c7 390
Reposted frommsofall msofall viabigevilgrin00 bigevilgrin00
calaverite
Coraz częściej będąc w towarzystwie dochodzę do wniosku, że nie umiem rozmawiać. 
— nie wiem, kompletnie nie wiem. I przez to coraz częściej milczę...cholera
calaverite

wierzę w rozmowy dusz
których ty nie słyszysz

i kiedy nic nie mówię
i kiedy cię nie widzę

wcale nie znaczy
że mnie nie ma z tobą

— "Winem pisane"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
calaverite
Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko. 
— Joanna Chmielewska
Reposted fromnyaako nyaako viawszystkodupa wszystkodupa

September 09 2019

calaverite
6434 0c0c 390
Reposted fromnyaako nyaako viabigevilgrin00 bigevilgrin00
calaverite
0788 b147 390
Reposted fromcontigo contigo viairmelin irmelin

September 07 2019

calaverite
4839 0eec 390
Reposted fromjohankam johankam viasofakante sofakante

September 06 2019

calaverite

kiedy taka dorosła wróciła z pracy,

nakarmiła zwierzęta, zapłaciła rachunki,
odłożyła na miejsce, co miało swoje miejsce
i poszła się myć –
łzy zmieszały się z pianą,
piana mieszała się z parą,
w parze nigdy jej nie szło.

— "Dorosły człowiek ukrywa się w łazience" Kamila Janiak
Reposted fromarumhc arumhc viawszystkodupa wszystkodupa
calaverite
2834 368c
Reposted fromrazemosobno razemosobno viawszystkodupa wszystkodupa
calaverite
calaverite
1156 6068 390

September 04 2019

2700 c23a 390
Reposted fromiheartfatgirls iheartfatgirls viairmelin irmelin
calaverite
5371 1c39 390
calaverite
(...)Są takie dni, kiedy niebycie jest jedyną formą gwarantującą zachowanie zdrowia psychicznego
— Marcin Bruczkowski - Radio Yokohama
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawszystkodupa wszystkodupa

September 03 2019

calaverite
3427 6ba6 390
Reposted fromDarkArtist DarkArtist viabigevilgrin00 bigevilgrin00
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl