Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 27 2020

calaverite
5678 f2e3 390
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin
calaverite
- Możesz przyjechać?
- Jako kto?
- Nie wiem. Nie wiem, ale mamy czas, możemy o tym poleżeć.
— Ochocki
Reposted frommsitudinis msitudinis viabigevilgrin00 bigevilgrin00
calaverite

Działo się z nią coś złego. Może powinna pójść do lekarza? Ale co właściwie miałaby mu powiedzieć? Że w nocy nie może zasnąć, a w dzień czuje się śmiertelnie zmęczona? Że ma trudności ze sformułowaniem odrobinę bardziej skomplikowanych wniosków, jakby coś blokowało jej myśli, a wspomnienia wyciekają z niej niczym woda z dziurawego garnka, tak, że pół minuty po tym, jak zamknie drzwi, nie jest pewna czy rzeczywiście to zrobiła? Że czasem ma uczucie jakby zaraz miała się rozpaść, jakby była nierzeczywista i roztapiała się w zimowej szarości?

— Anna Kańtoch
Reposted fromyourtitle yourtitle viabigevilgrin00 bigevilgrin00

January 20 2020

calaverite
Reposted fromLeguanien Leguanien viaLuukka Luukka

January 19 2020

calaverite
4671 7259 390
calaverite
Tak długo opakowywałem się w milczenie, że trudno mi się rozpakować w słowach.
— Herta Muller "Huśtawka oddechu"
Reposted fromwind-whistler wind-whistler viairmelin irmelin

December 24 2019

calaverite
1134 8e38 390
Reposted fromnonperfect nonperfect viaeyot eyot
calaverite
Od jakiegoś czasu zauważyłam, że się duszę. Najpierw tylko we wtorki, potem co drugi dzień, a teraz ciągle, nawet w niedzielę. Ja potrzebuję przeciągu, szerokiej skali, czynów ogromnych.
— Agnieszka Osiecka
calaverite
9465 12b6 390
Lublin - miasto poezji
Reposted fromdessinemoilapaix dessinemoilapaix viaeyot eyot
calaverite
6595 ceb6 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafreska freska
calaverite
6497 aa24 390
Reposted fromSilentRule SilentRule viairmelin irmelin
calaverite
calaverite
Jeżeli mężczyzna widzi silną kobietę, która radzi sobie ze wszystkim sama, powinien pogłaskać ją czule po głowie, pocałować w czoło i utulić ją do snu. 
Silne kobiety nie urodziły się niezniszczalne. Musiały dużo przejść i wycierpieć, aby przybrać zbroję. 
Niczego nie potrzebują tak, jak szansy, by poczuć się słabą i małą w ramionach mężczyzny, który im na to pozwoli.

December 23 2019

calaverite
3242 c984 390
Reposted fromzoi zoi viazyta zyta
calaverite
8358 02a2 390
Reposted fromnyaako nyaako viafelicka felicka

December 22 2019

calaverite
6736 401b 390
Reposted fromnutt nutt viairmelin irmelin
calaverite
8612 b566 390
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin

December 21 2019

calaverite
3558 1e24 390
Reposted fromhrafn hrafn viairmelin irmelin

December 08 2019

calaverite
8960 21ed 390
Reposted fromnyaako nyaako viairmelin irmelin
calaverite
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl