Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2020

calaverite
I moje poczucie własnej wartości... Trwa we mnie przekonanie, że jestem nikim. Wydaje mi się, że jestem bezużyteczna, nikomu niepotrzebna. Nie wierzę w siebie, nie wierzę też w ludzi. Przestaję ufać.
— Anna Zamojska
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapoppyseed poppyseed

March 24 2020

0688 675a 390

awed-frog:

Spanish Flu, 1918. Family Portrait.

Reposted fromerial erial viairmelin irmelin

March 19 2020

calaverite
3844 cce5 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapoppyseed poppyseed
calaverite
8543 d0b9
Reposted fromZircon Zircon

March 18 2020

calaverite
calaverite
5793 33a5 390
Reposted fromfelicka felicka

March 09 2020

calaverite
1347 01c6 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin

February 26 2020

calaverite
7675 3dc8
Reposted fromcatshitposting catshitposting viaZircon Zircon

February 23 2020

calaverite
5809 ef13 390
Witkacy
Reposted fromKACHA KACHA viairmelin irmelin
calaverite
6886 e568 390
Reposted fromFluffyou Fluffyou viapoppyseed poppyseed
calaverite
Czasem po prostu potrzebujesz usłyszeć, że jesteś dzielna. Że jesteś wspaniała.
— Mów mi tak
calaverite
9357 ef4e 390
Reposted frommonstrum monstrum viapoppyseed poppyseed

February 22 2020

calaverite
Próbowałem usnąć, ale bez skutku. Nie można spać, gdy człowiek pełen jest uczuć, których nie da się wypowiedzieć słowami.
— Haruki Murakami - "Przygoda z owcą"
calaverite
4877 115e 390
Reposted fromxtal xtal viaZircon Zircon
calaverite
6358 8f7a 390
Reposted fromdivi divi viairmelin irmelin

February 23 2020

calaverite
6886 e568 390
Reposted fromFluffyou Fluffyou viapoppyseed poppyseed
calaverite
Czasem po prostu potrzebujesz usłyszeć, że jesteś dzielna. Że jesteś wspaniała.
— Mów mi tak
calaverite
9357 ef4e 390
Reposted frommonstrum monstrum viapoppyseed poppyseed

February 22 2020

calaverite
Próbowałem usnąć, ale bez skutku. Nie można spać, gdy człowiek pełen jest uczuć, których nie da się wypowiedzieć słowami.
— Haruki Murakami - "Przygoda z owcą"
calaverite
4877 115e 390
Reposted fromxtal xtal viaZircon Zircon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl